Invoer 22637

05 mai 2023
Particulier Chargeur ev Stockage d'énergie

Minister Demir niet te spreken over fictieve bedrijven die groenestroomcertificaten ontvangen voor zonnepanelen

Wist je dat?

• De fiscale voordelen van plug-in hybrides worden tussen 2023 en 2028 afgebouwd.
• Elektrische bedrijfswagens zijn 100% fiscaal aftrekbaar, maar die aftrekbaarheid geldt ook voor kosten zoals de installatiekosten van laadpalen, onderhoud, verzekeringen, enzovoort, bij aankoop, huur of leasing voor 1 januari 2027
• Bij aankoop van emissie-vrije vrachtwagens, is ook er een verhoogde investeringsaftrek.

EV Wall

25% investeringsaftrek voor laadpalen.

Kleine vennootschappen genieten bij de aankoop van hun laadpalen van een investeringsaftrek van 8%.
Een duidelijke daling van de effectieve kostprijs. De laadpaal wordt na de afschrijvingstermijn van 4 jaar
eigendom van de gebruiker.

Mennekes work

Nog enkele voordelen van 100% elektrisch rijden:

• Tot 200% fiscale aftrekbaarheid voor publieke laadstations
• Geen of minder BIV en verkeersbelasting
• Lager Voordeel van Alle Aard (VAA) op elektrische auto’s
Informeer bij uw gemeente of gewest naar lokale premies
Sommige lokale overheden (steden, gemeenten
en gewesten) bieden onder bepaalde voorwaarden premies en subsidies aan voor het aankopen of leasen van 100% elektrische wagens.

Solutions4

Aussi intéressant

Europese

Stratégie européenne sur les panneaux solaires !

12 mai 2023
Particulier Panneaux solaires Stockage d'énergie

L'objectif de la stratégie est de mettre en ligne plus de 320 GW de photovoltaïque d'ici 2025 (plus du double par rapport à 2020) et près de 600 GW d'ici 2030. Cette énergie solaire peut remplacer...