Smappee EV Base

Duurzaam inzetten op energie-efficiëntie

Duurzaamheid is al lang geen modewoord meer. Samen de CO2-uitstoot naar beneden krijgen is een noodzaak. Het vergt een rotsvaste overtuiging om hier voluit voor te gaan. Meewerken aan een wereld met zero-emission is de ambitie van Project Zero. Zaakvoerder Jan Cieters legt uit hoe hij en zijn medewerkers dat doel willen bereiken.

Project Zero in Waregem focust als gespecialiseerde groothandel volledig op het aanreiken van de juiste middelen om de elektrificatie van privéwoningen en/of bedrijventerreinen te bevorderen. “We staan klaar voor de professionele energie-installateur met specifieke technieken en producten om CO2-neutraal stroom te genereren, stockeren, beheren, verbruiken en besparen”, zegt Jan Cieters, zaakvoerder van Project Zero.

P1040208
Web Adobe Stock 333318146

Thuis in zelfverbruik

Op basis van 5 concrete doelstellingen werkt Project Zero toe naar een nuluitstoot. Zo zetten ze in op de productie van energie aan de hand van zonnepanelen. Die opgewekte energie stockeer je vervolgens aan de hand van thuisbatterijen. Ook het slim sturen, meten en beheren van die stroom speelt een rol. Tot slot ondersteunen ze het verbruik aan de hand van laadpalen en energiebesparende ledverlichting.

“Met deze middelen willen we tot zero-emission komen en stimuleren we energie-installateurs, bedrijven en particulieren om slimmer om te gaan met energie. Vooral op het vlak van energiebeheer kunnen we nog veel leren”, zegt Jan Cieters. “Dat gaat verder dan domotica waarbij je via een app bijvoorbeeld je verwarming of verlichting in- en uitschakelt. Met Smappee kan je de geproduceerde stroom voordelig inzetten. Als je al deze elementen samentelt, kom je tot onze 5 pijlers richting zero emissie: produceer stroom, stockeer stroom, beheer energie, verbruik stroom en bespaar stroom.”

Web Adobe Stock 308789747

Inspelen op evoluties

De technieken om tot zero emissie te komen en slimmer energie te verbruiken evolueren voortdurend. “Het is een sterk fluctuerende markt”, licht de zaakvoerder van Project Zero toe. “Er verandert veel op korte tijd. Dat is goed, omdat de middelen steeds beter worden. Toch maakt net dat het ook moeilijk om al 5 jaar vooruit te kijken. De technologie zal nog verder groeien, maar daar mag je niet op wachten om te investeren in intelligent energiebeheer.”

Waar de motivatie voor duurzame technieken bij particulieren eerder subsidiegedreven waren, merkt Jan Cieters vandaag een mentaliteitsswitch. “Mensen begrijpen dat verstandig omgaan met energie en uitstoot belangrijk is. Vanuit Project Zero stimuleren we dan ook duurzaam leven, onder meer door zelf ook CO2-neutraal te werken. Zo werken we mee aan PV Cycle, een programma voor het ecologisch recycleren van fotovoltaïsche panelen.”

1000 F 358209912 byx5 Mg Phe20d4 Ex Vw Iwq Adf K Hw Ut Xs3y
Pv cycle

Slim energie verbruiken

Vandaag heerst een momentum om laadpalen aan te bieden voor de energie-installateur. Door dit op een kwalitatieve en proactieve manier aan te pakken draag je als groothandel bij aan slimmer energiebeheer en beperk je het stroomverbruik. Als gespecialiseerde leverancier in producten rond zero emissie zal Project Zero de komende jaren nog verder zijn troeven uitspelen. “Je moet walsen met de klant om tot goede CeX – customer experience – te komen”, vertelt Jan Cieters. De klant staat centraal en wij zijn een betrouwbare partner.”

Om tot deze goede CeX met haar energie-installateurs te komen, zet het team van Project Zero in op:

  • Leverbetrouwbaarheid
  • Bereik- en aanspreekbaarheid
  • Kennis en kunde
  • Flexibiliteit

Het ervaren team van Project Zero deelt hun kennis over zero emissie en slimmer energiebeheer via verschillende opleidingen.
Zo bouwen ze sterke relaties op met de klanten.

“Klanten hebben het gevoel dat ze hier thuiskomen.
Dat vinden we belangrijk”, zegt Jan Cieters nog.

We ontzorgen hen door hen te begeleiden naar de juiste producten en daar opleidingen aan te koppelen.
Zo komen we samen tot de geschikte oplossingen.”

Project Zero Leuven
Project Zero Waterloo4
Jan Opleiding
Web opleiding